side

Integritetspolicy & Cookies

Ikraftträdandedatum: november 2023

Inledning och integritetspolicy

Denna sekretesspolicy reglerar hur Headley Media Technology Division Ltd (företagsnummer 012774219) samlar in, använder, underhåller och avslöjar information som samlas in från användare (var och en, en "Användare") av webbplatsen www.martechcorporate.se ("Webbplatsen"). Denna sekretesspolicy gäller Webbplatsen och alla produkter och tjänster som erbjuds av Headley Media Technology Division Ltd.

Den här sidan informerar dig om våra policys angående insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Tjänst och de val du har i samband med dessa uppgifter.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av personlig information i enlighet med denna policy. Om inte annat definieras i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra Villkor, tillgängliga från www.martechcorporate.se.

Detta dokument innehåller:

 1. Hur vi skyddar dina uppgifter
 2. Den juridiska grund vi har för att behandla dina uppgifter
 3. Hur och när vi delar dina personuppgifter med andra
 4. Typer av uppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem
 5. Hur vi använder dina uppgifter
 6. Dina rättigheter och preferenser enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur vi skyddar dina data

Headley Media Technology Division Ltd är engagerade i att skydda och säkerställa din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning och GDPR. Headley Media Technology Division Ltd kommer alltid att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och säkert vid alla tillfällen. Personlig information som har lämnats av våra läsare gör det möjligt för oss att förbättra vår service och erbjuda den mest lämpliga marknadsföringen, informationen och tjänsten för användarna. Vi kommer att behandla dessa uppgifter under berättigat intresse i enlighet med GDPR. Läsarna kan välja bort framtida kommunikation genom att avregistrera sig från e-postkampanjer eller via e-post: dataprotection@headleymedia.com

Headley Media Technology Division är engagerade i att skydda och säkerställa din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning i California Consumer Privacy Act (CCPA) där det är tillämpligt och General Data Protection Regulation (GDPR). Headley Media Technology Division Ltd följer CCPA:s konsumenträttigheter:

 1. rätt till underrättelse
 2. rätt till tillgång
 3. rätt att avstå (eller rätt att välja)
 4. rätt att begära radering
 5. rätt till lika tjänster och priser

Headley Media Technology Division följer följande POPIA-principer:

 • ansvarsskyldighet
 • transparens
 • säkerhet
 • dataminimering
 • ändamålsbegränsning
 • rättigheter för registrerade

I enlighet med de senaste lagarna om skydd av personuppgifter för konsumenter i USA följer vi fullt ut de 13 stater som har antagit dataskyddslagar:

 • Kalifornien (CCPA)
 • Virginia (VCDPA)
 • Colorado (CPA)
 • Connecticut (CTDPA)
 • Utah (UCPA)
 • Iowa (ICDPA)
 • Indiana (Indiana Consumer Data Protection Act)
 • Tennessee (Tennessee Information Protection Act)
 • Texas (TDPSA)
 • Florida (Florida Privacy Protection Act)
 • Montana (Montana Consumer Data Privacy Act)
 • Oregon (OCPA)
 • Delaware (Delaware Personal Data Privacy Act)

Medan varje stat närmar sig dataskyddsreglering på olika sätt är de skyldigheter som åläggs och de rättigheter som skapas enligt de amerikanska konsumentskyddslagarna likartade i många avseenden, och Headley Media har möjlighet att anpassa sig till nya utvecklingar inom dessa (och andra) sekretesslagar samtidigt som de krav som fastställts genomförs.

Den juridiska grunden vi har för att behandla dina uppgifter

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke. I vissa fall kan vi alternativt behandla dina personuppgifter om Headley Media Technology Division Ltd har ett berättigat intresse av att göra det.

Headley Media Technology Division Ltd följer principen om dataminimering och ser till att de insamlade personuppgifterna alltid hålls till ett minimum (Art.5). De personuppgifter vi behandlar är begränsade till visitkortsinformation för företagsanställda som är direkt kopplade till teknikimplementeringar och beslutsfattande. En omfattande bedömning har genomförts för att säkerställa att de personuppgifter vi behandlar inte påverkar våra läsares integritetsrättigheter på ett oproportionerligt sätt. Vi praktiserar transparens genom att tydligt informera alla läsare om att vi behandlar deras personuppgifter och i vilka syften (Art. 13 och 14). Vi kommer att sträva efter att hålla alla läsaruppgifter uppdaterade hela tiden (Art.5).

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi råder dig starkt att granska sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har försökt att tillhandahålla länkar till tredjeparts sekretesspolicyer på vår webbplats där det är möjligt. Vi tar inget ansvar eller ansvar för sekretesspraxis på sådana tredjepartswebbplatser och din användning av sådana webbplatser sker på egen risk.

Hur och när vi delar dina personuppgifter med andra

Headley Media Technology Division Ltd kan dela med sig av dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från våra webbplatser och tjänster från tredje part som kan intressera dig, inklusive sponsrat innehåll.

Sponsrat Innehåll och Tredje Parter

Headley Media Technology Division Ltd samarbetar med sponsorer från tredje part för att tillgängliggöra ett stort bibliotek av innehåll för våra läsare, såsom vita papper, videor, fallstudier och webbinarier. Som motprestation för tillgång till vårt bibliotek och för att ladda ner innehåll kan vi be dig att tillhandahålla oss med dina personuppgifter som en del av registreringen och/eller uppdatera dina befintliga uppgifter.

Som tidigare nämnts följer Headley Media Technology Division Ltd principen om dataminimering, och ser till att de insamlade personuppgifterna alltid hålls till ett minimum (Art.5). De personuppgifter vi behandlar är begränsade till visitkortsinformation från företagsanställda som är direkt kopplade till teknikimplementeringar och beslutsfattande.

Vi kan också använda dina personuppgifter för att skicka dig det erbjudande du begärt eller för att följa upp en tidigare nedladdad resurs med ytterligare innehåll och/eller andra relaterade resurser som du har valt att begära. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med sponsorn och/eller sponsorerna av innehållet för att kommunicera med dig angående erbjudandet, samt ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som kan intressera dig.

Observera att när dina personuppgifter delas med tredje part/sponsorn, kommer deras sekretesspolicy, inklusive information om hur man avregistrerar sig i framtiden, att gälla för dina personuppgifter. Vi har försökt att tillhandahålla länkar till tredje parts sekretesspolicyer på vår webbplats där det är möjligt. Vi tar inte något ansvar eller förpliktelse för sekretesspraxis hos sådana tredje parter eller sponsorer.

Dessutom kommer vi också att be om ditt samtycke till att dina uppgifter överförs till tredje part sponsorn och/eller sponsorerna vid tidpunkten för nedladdning, och ger dig möjlighet att välja bort att dela dina uppgifter och skydda din integritet.

Typer av data som vi samlar in och hur vi samlar in dem

Personuppgifter

När du använder vår Tjänst kan vi be dig att tillhandahålla viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer, Stad
 • Kakor

Vi kan använda dina Personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller kampanjmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla dessa kommunikationer från oss genom att följa avregistreringslänken eller instruktionerna som tillhandahålls i varje e-post vi skickar eller genom att kontakta oss på dataprotection@headleymedia.com.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda informationen du delar med oss och den information vi samlar in genom din användning av våra webbplatser på de sätt som beskrivs nedan och som beskrivs vid tidpunkten för insamling. Headley Media Technology Division Ltds teknikavdelning använder de insamlade uppgifterna för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår Tjänst
 • Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst
 • Att låta dig delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det
 • Att tillhandahålla kundsupport
 • Att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår Tjänst
 • Att övervaka användningen av vår Tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Nyhetsbrev

Vi kommer att använda de uppgifter du har delat med oss för att skicka dig dagliga nyhetsbrev som du har prenumererat på. Vi kommer inte att återanvända dina uppgifter eller lägga till dem i några marknadsföringslistor, såvida du inte har gett oss ditt samtycke till detta. Vi kommer att tillhandahålla ett sätt för dig att avsluta prenumerationen på varje nyhetsbrev vi skickar till dig.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt Barn har lämnat ut personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Dataköp från tredje part

Headley Media Technology Division Ltd köper ibland marknadsföringslistor från tredjepartsdataleverantörer. Denna data kan inkludera men är inte begränsad till:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Affärsepostadress
 • Affärspostadress
 • Jobbtitel / Arbetsfunktion

Om ett dataköp görs kan du börja ta emot e-post och telefonkommunikation från Headley Media Technology Division Ltd gällande din affärssektor / affärsintressen utan att ha lämnat oss dina uppgifter. Om du någon gång inte längre önskar ta emot dessa uppdateringar / kommunikationer kan du välja bort / avregistrera dig när som helst eller e-posta dataprotection@headleymedia.com. Vi håller också tydliga register över alla dessa dataleverantörer.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Storbritannien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför datan, inklusive personuppgifter, till Storbritannien och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt godkännande av den överföringen.

Headley Media Technology Division Ltd kommer att vidta alla rimligt nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Offentliggörande av data

Om Headley Media Technology Division Ltd är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att ge meddelande innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

Rättsliga krav

Headley Media Technology Division Ltd kan avslöja dina personuppgifter i den goda tron att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att följa en laglig skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheterna eller egendomen hos Headley Media Technology Division Ltd
 • För att förebygga eller utreda eventuellt felaktigt handlande i samband med Tjänsten
 • För att skydda användarnas eller allmänhetens personliga säkerhet
 • För att skydda mot rättsligt ansvar
 • Data säkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över internet eller lagringsmetod är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter.

Data Säkerhet

Vi har mycket strikta dataskyddspraxis på plats runt de data som hanteras och förvaltas inom företaget. Dessutom har IT-säkerhet alltid varit ett nyckelområde där vi har sett till att data och system är säkra. Vi har brandväggar, antivirusprogram, kryptering och en regel mot kalkylblad redan på plats på stationära datorer.

Headley Media Technology Division Ltd implementerar en krypteringspolicy som är väsentlig för att minska riskerna för dataskydds rättigheter. Vi använder pseudonymisering, kryptering och minimering, som alla är erkända tekniker inom dataskydd genom design.

Bevarande av Data

Headley Media Technology Division Ltd kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina data för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och genomföra våra juridiska avtal och policyer.

Headley Media Technology Division Ltd kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata behålls generellt under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är lagligt skyldiga att behålla dessa data under längre tidsperioder.

Dina rättigheter och preferenser enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter till dataskydd. Headley Media Technology Division Ltd syftar till att vidta rimliga åtgärder för att möjliggöra för dig att rätta, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

I vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig. När det är möjligt kan du få tillgång till, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt inom din kontoinställningssektion. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att få hjälp.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information rättad om den informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt använt format.
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke där Headley Media Technology Division Ltd förlitat sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.
 • Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan vi svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Spårning och kakor

Vi använder kakor och liknande spårningstekniker för att följa aktiviteten på vår tjänst och hålla viss information.

Kakor är filer med en liten mängd data som kan inkludera en anonym unik identifierare. Kakor skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningstekniker som också används är signaler, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla kakor eller att ange när en kaka skickas. Men om du inte accepterar kakor kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på kakor vi använder:

 • Sessionkakor. Vi använder Sessionkakor för att driva vår tjänst.
 • Preferenskakor. Vi använder Preferenskakor för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder Säkerhetskakor i säkerhetssyfte.

Webbplatsanalys

Vi kan använda tjänsteleverantörer från tredje part för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder insamlade data för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Denna data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de insamlade datan för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera tillägget för webbläsare för att avstå från Google Analytics. Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) delar information med Google Analytics om besöksaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, vänligen besök Googles sekretess- och användarvillkor webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Beteendebaserad Remarketing

Headley Media Technology Division Ltd använder remarketingtjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök på vår tjänst.

Google AdWords

Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Displayannonsering och anpassa Google Display Network-annonser genom att besöka Googles annonsinställningssida: http://www.google.com/settings/ads

Google rekommenderar också att installera tillägget för webbläsare för att avstå från Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - för din webbläsare. Tillägget för webbläsare för att avstå från Google Analytics ger besökare möjligheten att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics.

För mer information om Googles sekretesspraxis, vänligen besök Googles sekretess- och användarvillkor webbsida: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Facebook

Facebooks remarketingtjänst tillhandahålls av Facebook Inc.

Du kan lära dig mer om intressebaserad annonsering från Facebook genom att besöka denna sida: https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort Facebooks intressebaserade annonser följ dessa instruktioner från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook följer de självreglerande principerna för onlinebeteendeannonsering som fastställts av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort från Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA http://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada i Kanada http://youradchoices.ca/ eller European Interactive Digital Advertising Alliance i Europa http://www.youronlinechoices.eu/, eller välja bort genom att använda inställningarna på din mobila enhet.

För mer information om Facebooks sekretesspraxis, vänligen besök Facebooks dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

AdRoll

AdRolls remarketingtjänst tillhandahålls av Semantic Sugar, Inc.

Du kan välja bort AdRolls remarketing genom att besöka denna AdRolls webbsida för Annonseringspreferenser: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=false

För mer information om AdRolls sekretesspraxis, vänligen besök AdRolls webbsida för Sekretesspolicy: http://www.adroll.com/about/privacy

AppNexus

AppNexus remarketingtjänst tillhandahålls av AppNexus Inc.

Du kan välja bort AppNexus remarketing genom att besöka webbsidan Sekretess och AppNexus-plattformen: http://www.appnexus.com/platform-policy#choices

För mer information om AppNexus sekretesspraxis, vänligen besök webbsidan AppNexus-plattformens sekretesspolicy: http://www.appnexus.com/platform-policy/

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att informera dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera "effektivt datum" högst upp på denna integritetspolicy.

Du uppmanas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss:

Per e-post: dataprotection@headleymedia.com

Genom att besöka denna sida på vår webbplats: www.martechcorporate.se/ContactUs

Per telefonnummer: +44 (0) 1932 564999

Per post: Headley Media Technology Division Ltd, Warwick House, 1 Claremont Lane, Esher, Surrey, KT10 9DP

Om oss

För att lägga till ditt innehåll i vårt onlinebibliotek av teknologiresurser, var vänlig Klicka här…

Företagsledning

Gerry Rhoades-Brown

Verkställande direktör

gerry.rhoadesbrown@headleymedia.com

Freya Ward

Chef för internationella affärer

freya.ward@headleymedia.com

Christian Hoelscher

Försäljningschef DACH

christian.hoelscher@headleymedia.com

Maddie Penfold

Kundansvarig

maddie.penfold@headleymedia.com

Laura Harwood

Senior Kundansvarig

laura.harwood@headleymedia.com

Edith Barrett

Senior Kundansvarig

edith.barrett@headleymedia.com